Polityka prywatności

Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE określane jako „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”, czyli „RODO”, „ORODO”, czy „GDPR”. Mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Twoich praw wynikających z nowych przepisów wprowadzamy odpowiednie zapisy w obowiązującym Regulaminie Sklepu savethesea.pl. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Amber Girl - administratorem jest ART JEWELLERS STUDIO, z siedzibą: ul. Huzarska 1D,  81-518 Gdynia, dalej zwana ‘spółką'.  NIP: 5862327109.

Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez firmę ART. JEWELLERS STUDIO SP Z O O, reprezentowana przez pełnomocnego członka zarządu - Ewę Gajewską działającą pod  pseudonimem Amber Girl, który jest administratorem danych osobowych. Przez dane osobowe należy rozumieć informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Firma ART. JEWELLERS STUDIO SP Z O O przetwarza tylko następujące dane: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu i adres dostawy Towaru (oraz adresu płatności, jeśli jest inny niż adres dostawa Towaru), a także IP urządzenia.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 • Do złożenia Zamówienia dochodzi w wyniku (w kolejności): uruchomienia witryny internetowej Sklepu poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej adresu internetowego www.ambergirl.org, wyboru Towaru spośród prezentowanych w Sklepie, dodanie Towaru do Koszyka, przejścia do kasy, uzupełnienia danych osobowych , wyboru sposobu dostawy i płatności oraz wyboru przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ. Klient uaktywniając przycisk „Zamawiam i płacę” potwierdza, iż składa Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 • Po złożeniu Zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłane zostaje potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, które stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. 
 • Amber Girl przystąpi do realizacji Zamówienia pod warunkiem dokonania przez Klienta zapłaty za zamówione Towary. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym ART JEWELLERS STUDIO SP Z O O lub pośrednika (PayPal).

CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, a także adres IP urządzenia, z którego złożono Zamówienie, będą przetwarzane w celu i na czas:

 • realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • realizacji Zamówień i Umowy sprzedaży – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji Zamówienia i Umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes ART JEWELLERS STUDIO SP Z O O (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw,
 • w celu prowadzenia marketingu – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Plantwear (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na ART JEWELLERS STUDIO SP Z O O, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • w celu świadczenia przez  ART JEWELLERS STUDIO SP Z O O usług takich jak usuwanie uszkodzeń Towarów lub realizacji składanych roszczeń w ramach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

UDOSTĘPNIANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe zbierane są w celu: 1) realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym wysyłania newsletterów, 2) realizacji Zamówienia i Umowy sprzedaży, oraz 3) prowadzenia marketingu polegającego na kierowaniu interesujących ofert lub treści, które nie są dopasowane do jego preferencji. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia (Poczta Polska S.A., DPD.), oraz firmie pośredniczącej w płatnościach elektronicznych (PayPal Polska Sp.z o.o.)

DANE OSOBOWE, A INFORMACJE HANDLOWE

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne, może uniemożliwić wykonywanie usług przez Sprzedawcę, w tym realizację Zamówienia, Umowy sprzedaży albo prowadzenie Konta. Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres ambergirltalks@gmail.com.

Jeśli nie zgadzasz się na przesyłanie Ci informacji handlowych, w tym o oferowanych produktach i zniżkach, a także aktualnościach na blogu i w sklepie www.ambergirl.org, prosimy o zgłoszenie na adres savetheseabracelet@gmail.com

COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA

Informujemy, że strona www.ambergirl.org korzysta z plików cookies. Odwiedzając stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). 

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

 • identyfikacji Usługobiorców robiących zakupy w  Sklepie Internetowym;
 • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia;
 • optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego.

OCHRONA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: RODO, ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).
Plantwear zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. 

DOSTĘP DO I ZMIANY W TWOICH DANYCH OSOBISTYCH

Klientowi przysługuje prawo:

 • informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Plantwear przekazuje informacje o tym czy dane dotyczące danego Klienta (osoby) są w ogóle przetwarzane, a jeśli ma to miejsce to o zakresie przetwarzania, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia,
 • sprostowania – na tej podstawie Plantwear poprawia błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie,
 • usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane,
 • ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Plantwear wstrzymuje się z przetwarzaniem danych osobowych (za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w RODO), np. w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem lub Plantwear nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania, Plantwear informuje Klienta o zniesieniu takiego ograniczenia– Plantwear każdorazowo informuje Klienta, także na jego żądanie, o sprostowaniu, usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku,
 • przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z wyrażoną zgodą lub złożonym Zamówień/zawartą Umową sprzedaży, Plantwear wydaje dane osobowe dostarczone przez Klienta,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na tej podstawie Klient może wnieść do Plantwear sprzeciw wobec: i) przetwarzania danych osobowych związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym profilowaniem, i od tej pory Plantwear nie może przetwarzać danych osobowych w takim celu, ii) przetwarzania danych osobowych w innych celach (związanych z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Plantwear, w tym profilowaniem), zgodnie z RODO,
 • skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Plantwear narusza obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym RODO, Klient może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

ART JEWELLERS STUDIO SP Z O O przetwarza dane osobowe Klientów odwiedzających profile Amber Girl i Save the Sea Bracelet prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Klientów o aktywności Amber Girl oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Klientami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez ART JEWELLERS STUDIO SP Z O O w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu projektu Save the Sea oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką osobista członkini jej zarządu - Ewy Gajewskiej działającej pod pseudonimem Amber Girl.

up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl